april 9, 2013

Ridefysioterapi: Påmelding

Vilkår

 1. VIKTIG!!!
  AVBESTILLING AV RIDETIME må skje 24 timer før (senest kl 16 dagen før),
  om ikke vil rytter motta GEBYR (kr 308,-).Folketrygdlovens paragraf 522.

 2. VIKTIG!!!
  Ved påmelding bindes rytter økonomisk til minimum ett semester på 15 ridetimer.
  OPPSIGELSE TIL NESTE SEMESTER MÅ SKJE SKRIFTLIG VED ENDT SEMESTER.
  Ved oppsigelse senere enn 30 dager før første ridetime belastes 50% av kursavgiften. Ved avbestilling senere enn 14 dager før første ridetime belastes hele kursavgiften.

 3. All ridning skjer på eget ansvar. Mange blir ridd i kun grime hos oss.
 4. Pris pr.ridetime er kr 260,- i grupper og kr 375,- for 1-1 timer (pr. 01.01.2021)
  Denne betalingen dekkes IKKE av HELFO og går IKKE under FRIKORT 2.
 5. Ridetimens varighet er 30 minutter. 15 minutter er beregnet til av- og påstigning.
 6. Ved sykdom/ uteblivelse refunderes ikke betaling. Derimot oppfordrer vi til at rytter sender forespørsel om tapte timer kan taes igjen i løpet av semestret. Dette blir uten ekstra kostnad, dersom det er ledig tid på andre grupper. Dobbelttimer er også mulig, der det er åpning for det.
  Dersom langvarig sykdom forhindrer rytter i å ta igjen timene i løpet av semestret, vil timene og betalingen gå tapt.
 7. Alle ryttere må ha legehenvisning til 1. ridetime
 8. Ved manglende henvisning kan rytter bli belastet med HELFO sin takst til denne er mottatt.

 9. Alle har rett på gratis taxi eller kjøregodtgjørelse til timene.
 10. Jeg samtykker i at gården sender ut informasjon / tilbud via sms.
 11. Alle må ha tegnet egen ulykkesforsikring, skriv hvilket firma denne er tegnet i.
  (bruk feltet under).

Jeg godtar vilkårene (kryss av):

Deltager

JaNei


Foresatte/Assistent/kontaktperson


Faktura sendes til

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *