Nyttig informasjon for våre kunder vr. Ridefysioterapi 2022.

Hei alle kjære kunder!

Ønsker å takke alle sammen for året 2021!


OPPSTART: uke 6

Avmelding for våren 2022, må inn hos oss senest innen 10. januar 2022.
Dette sendes skriftlig til hege@fossaune.no
Avmelding senere enn dette, vil medføre full vårsemesterkostnad.


AVBESTILLING:

I henhold til Folketrygdlovens § 5.22, har vi rett på å ta avbestillingsgebyr dersom timen avbestilles senere enn 24 timer før avtalen. Hos oss senest kl. 16:00 dagen før. Dette for å unngå for stort inntekstap. Hver ridetime støttes med et bidrag fra HELFO, og dette mister vi når rytter uteblir fra timen. Avbestillingsgebyret tilsvarer Helfobidraget som pr. idag er på kr 329,-.


På grunn av at vi gjennom årene har fått mer og mer fulle grupper, vil det bli vanskelig for oss å tilby å ta igjen tapte timer etter fravær. Vi beklager dette, men logistikken vil bli for vanskelig å få gjennomført hos oss slik som det er pr. idag.

Viktig at denne info videreformidles til foreldre, skole evt andre personer som følger rytteren.


NYE PRISER 2022:

Pr. ridetime: kr 285,-

Ekstra tid 15 min: kr 65,- 
Ekstra 15 min ridning, 15 min stell: kr 130,- 
30 min ekstra ridetid: kr 190,- 


ØNSKELIG MED PRIVATE RIDETIMER FØR RIDEFYSIO STARTER OPP ?

Pris: Kr 400,- pr. gang
Ingen taxi rekvisisjon før ridefysio starter opp igjen.


Send mail til kine@fossaune.no ved interesse.

Ønsker alle et GODT NYTTÅR! 


Med vennlig hilsen, oss i stallen