Påmelding til hestekurs:

 
 
 
Nybegynner
Har ridd og håndtert hest litt, selvstendig trav
Har ridd og håndtert hest mye, selvstendig trav og galopp
Sprang
Dressur
Tur
Annet
 
 
 
 
 
 
Jeg har lest, forstått og aksepterer vilkår for deltakelse på ridekurs v. Foss Aune Gård.
 
 

* VILKÅR FOR DELTAKELSE PÅ HESTESKOLE V.

FOSS AUNE GÅRD:


 1. All ridning skjer på eget ansvar. Mange blir ridd i kun grime hos oss.
 2. Pris kr 410,-pr time. 15 ganger pr. semester. 
 3. Vektgrense: 90 kg
 4. Betaling:Påmeldte får en betalingslink på sms som må være betalt innen kursstart.
 5. Påmelding er økonomisk bindende i minst ett semester (15 gr). Rytter vil automatisk være påmeldt til neste semester med mindre man sier opp plassen skriftlig. Ved avbestilling senere enn 30 dager før første kurstime belastes 50% av kursavgiften. Ved avbestilling senere enn 14 dager før første kurstime belastes hele kursavgiften. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre.
 6. Anbefaler kjøp av egen ridehjelm, men vi har noen til utlån.
 7. Påbudt med ridehjelm, sko med hæl og sikkerhetsvest ved sprangridning.
 8. Ved fravær og sykdom refunderes ikke betaling/ ny ridetime.
 9. Dersom ridetimen avlyses av gården, blir den utsatt til en senere anledning.
 10. Det er lagt opp til 2 teoritimer pr. semester og 5 timer med heste-relaterte aktiviteter. Ridning 8 av 15 ganger. 
 11. Jeg samtykker i at gården sender ut informasjon / tilbud fra felles SMS system- "FossAuneG"
 12. Legg deg til på "Undervisning Foss Aune" på Facebook for å motta viktig informasjon ifht timer.
 13. Alle må ha tegnet egen ulykkesforsikring, skriv hvilket firma denne er tegnet i.
  (fyll inn forsikringsselskapet i feltet ovenfor vilkår).