Nyttig informasjon for våre kunder vr. Ridefysioterapi høsten 2024.


1.juni 2023   

1. juli 2022

Hei til alle ryttere, foreldre, foresatte og annet personell!
Her kommer viktig og oppdatert informasjon om ridefysioterapi på

Foss Aune Gård for høstsemesteret 2022:


  • Oppstart: Uke 34
  • Siste uke før jul: Uke 49
  • Ingen ridning i skolens høstferie: Uke 41


For dere som har ridd før, blir det samme tidspunkt som i vår hvis dere ikke har avtalt noe annet med oss.


NYE PRISER:

For å holde tritt med den generelle prisøkningen ser vi oss nødt til å øke prisen til kr. 300,- pr gang, altså kr 4500,- for 15 ganger i semesteret.


AVBESTILLING:

Igjen minner vi om behandlers anledning til å kreve gebyr for ubenyttet time som ikke blir varslet innen kl 16.00 dagen før avtalen. Gebyret tilsvarer beløpet som Helfo støtter hver benyttet ridetime med, kr. 329,- pr. juni 2022. 
(Du kan finne mer informasjon angående dette lengre ned på denne siden)


Ta kontakt hvis noe er uklart.


Kristin Foss Aune - kristin@fossaune.no

Hege Grønningsæter - hege@fossaune.no


Vi ønsker alle en riktig god sommer og ser frem til å møte dere i august! 


Med vennlig hilsen

Alle oss på Foss Aune Gård ♡

1. januar 2022

Hei alle kjære kunder!

Ønsker å takke alle sammen for året 2021!


OPPSTART: uke 6

Avmelding for våren 2022, må inn hos oss senest innen 10. januar 2022.
Dette sendes skriftlig til hege@fossaune.no
Avmelding senere enn dette, vil medføre full vårsemesterkostnad.


AVBESTILLING:

I henhold til Folketrygdlovens § 5.22, har vi rett på å ta avbestillingsgebyr dersom timen avbestilles senere enn 24 timer før avtalen. Hos oss senest kl. 16:00 dagen før. Dette for å unngå for stort inntekstap. Hver ridetime støttes med et bidrag fra HELFO, og dette mister vi når rytter uteblir fra timen. Avbestillingsgebyret tilsvarer Helfobidraget som pr. idag er på kr 329,-.


På grunn av at vi gjennom årene har fått mer og mer fulle grupper, vil det bli vanskelig for oss å tilby å ta igjen tapte timer etter fravær. Vi beklager dette, men logistikken vil bli for vanskelig å få gjennomført hos oss slik som det er pr. idag.

Viktig at denne info videreformidles til foreldre, skole evt andre personer som følger rytteren.


NYE PRISER 2022:

Pr. ridetime: kr 285,-

Ekstra tid 15 min: kr 65,- 
Ekstra 15 min ridning, 15 min stell: kr 130,- 
30 min ekstra ridetid: kr 190,- 


ØNSKELIG MED PRIVATE RIDETIMER FØR RIDEFYSIO STARTER OPP ?

Pris: Kr 400,- pr. gang
Ingen taxi rekvisisjon før ridefysio starter opp igjen.


Send mail til amalie@fossaune.no ved interesse.

Ønsker alle et GODT NYTTÅR! 


Med vennlig hilsen, oss i stallen