Dagsopphold for personer med demens

Dagaktivitetstilbud for personer med demens har vært et satsningsområde for kommuner og helsemyndigheter siden Demensplan 2015 kom i 2007.


Å prøve ut gode modeller for dagaktivitetstilbud til personer med demens var et av satsingsområdene i Demensplan 2015. I Demensplan 2020 er et av målene å endre helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene får en plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, gjeldende fra 1. januar 2020.

Her hos oss på Foss Aune gård tilbyr vi, i samarbeid med Inn På Tunet, dagsopphold med forskjellige aktiviteter:
- Tilbud om henting med bil fra kl. 08:00

- Frokost

- Morgentrim

- Lek med hund

- Sosiale aktiviteter, spill, lese avis

- Hagearbeid

- Håndarbeid

- Gå på tur

- Ut i stallen, ri og stell med hest

- Pakke fórposer

- Pakke vedposer

- Lage middag

- Hviletid 

- Hjemreise


Oppholdet varer i 5 timer.

1image0000001 4
image0000001 2
image0000001 3
image0000001 9
image0000001 13
image0000001 15
image0000001 14
image0000001 8
image0000001 18
image0000001
image0000001 5
image0000001 12
image0000001 6
image0000001-kopi
image0000001 7
image0000001 11
image0000001 10
image0000001 19
IMG_20220622_110343_resized_20220622_045439660
IMG_20220622_111024_resized_20220622_045541031
IMG_20220622_111659_resized_20220622_045604108
IMG_20220622_110119_resized_20220622_045401657
IMG_20220622_115418_resized_20220622_050335767-2
IMG_20220622_165723_resized_20220622_045735624-2
IMG_20220706_180330_resized_20220706_060342485
received_365201745742463
received_408778887872520
received_729005488359861
received_755715558904352
received_1072856253343627
received_1082049016001589
IMG_20220706_122445_resized_20220706_060413559
received_1652801335096705
received_1082049016001589
received_1072856253343627
received_755715558904352
received_729005488359861
received_408778887872520
received_365201745742463
IMG_20220706_180330_resized_20220706_060342485

I denne Nasjonale kartlegging i 2018 ble kommunene spurt om de hadde dagaktivitetstilbud spesielt tilegnet og tilrettelagt for personer med demens. Med «dagaktivitetstilbud» menes ulike tilbud på dagtid, både tilknyttet sykehjem (gjerne kalt dagopphold i sykehjem), Inn på tunet-tilbud og andre tilbud.

Med «tilegnet» personer med demens menes at det er et kriterium for å få plass at demensdiagnose er satt eller at demensutredning er startet. Med «tilrettelagt» for personer med demens menes at tilbudet har aktiviteter og organisering som egner seg for målgruppen.