Dagsopphold for personer med demens

Dagaktivitetstilbud for personer med demens har vært et satsningsområde for kommuner og helsemyndigheter siden Demensplan 2015 kom i 2007.


Å prøve ut gode modeller for dagaktivitetstilbud til personer med demens var et av satsingsområdene i Demensplan 2015. I Demensplan 2020 er et av målene å endre helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene får en plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, gjeldende fra 1. januar 2020.

Her hos oss på Foss Aune gård tilbyr vi, i samarbeid med Inn På Tunet, dagsopphold med forskjellige aktiviteter:
- Tilbud om henting med bil fra kl. 08:00

- Frokost

- Morgentrim

- Lek med hund

- Sosiale aktiviteter, spill, lese avis

- Hagearbeid

- Håndarbeid

- Gå på tur

- Ut i stallen, ri og stell med hest

- Pakke fórposer

- Pakke vedposer

- Lage middag

- Hviletid 

- Hjemreise


Oppholdet varer i 5 timer.

1image0000001 4
image0000001 2
image0000001 3
image0000001 9
image0000001 13
image0000001 15
image0000001 14
image0000001 8
image0000001 18
image0000001
image0000001 5
image0000001 12
image0000001 6
image0000001-kopi
image0000001 7
image0000001 11
image0000001 10
image0000001 19
IMG_20220622_110343_resized_20220622_045439660
IMG_20220622_111024_resized_20220622_045541031
IMG_20220622_111659_resized_20220622_045604108
IMG_20220622_110119_resized_20220622_045401657
IMG_20220622_115418_resized_20220622_050335767-2
IMG_20220622_165723_resized_20220622_045735624-2

I denne Nasjonale kartlegging i 2018 ble kommunene spurt om de hadde dagaktivitetstilbud spesielt tilegnet og tilrettelagt for personer med demens. Med «dagaktivitetstilbud» menes ulike tilbud på dagtid, både tilknyttet sykehjem (gjerne kalt dagopphold i sykehjem), Inn på tunet-tilbud og andre tilbud.

Med «tilegnet» personer med demens menes at det er et kriterium for å få plass at demensdiagnose er satt eller at demensutredning er startet. Med «tilrettelagt» for personer med demens menes at tilbudet har aktiviteter og organisering som egner seg for målgruppen.

Påmelding til Dagsopphold for personer med demens gjøres via vårt kontaktskjema.

Velkommen!