Ridefysioterapi

Hvilke pasientgrupper kan være med? 

Denne behandlingsformen er godt dokumentert og har god effekt på personer med:


 • CP
 • Hjerneskade
 • MS
 • Hjerneslag
 • Muskel/neuromuskulære sykdommer (eks. muskel dystrofi)
 • Guillian-Barres syndrom
 • Poliomyelitt
 • Ryggmargsskader
 • Ryttere uten armer/bein
 • Reumatiske lidelser
 • Muskel- og skjelett lidelser
 • ADHD
 • Barn og ungdom med avvik i mental/motorisk utvikling
 • Synshemmede
 • Psykiske lidelser
Hvilke pasientgrupper kan være med? 

Denne behandlingsformen er godt dokumentert og har god effekt på personer med:


 • CP
 • Hjerneskade
 • MS
 • Hjerneslag
 • Muskel/neuromuskulære sykdommer (eks. muskel dystrofi)
 • Guillian-Barres syndrom
 • Poliomyelitt
 • Ryggmargsskader
 • Ryttere uten armer/bein
 • Reumatiske lidelser
 • Muskel- og skjelett lidelser
 • ADHD
 • Barn og ungdom med avvik i mental/motorisk utvikling
 • Synshemmede
 • Psykiske lidelser
Fysiske effekter:

De 3-dimensjonale bevegelsene fra hesten stimulerer til bevegelse i alle ledd, tilsvarende menneskets gange.

Utfordrer samspill mellom muskelgrupper – når underlaget (hesten) er i bevegelse vil de små leddnære stabiliserende musklene rundt rygg, mage og hofte settes i sving. Dette vil også kunne brukes som trening til å forebygge ryggplager. Bedre holdning i både sittende og stående – fordi de blir avhengig av å sitte rett for å holde balansen på hesten.


 • Bedre gangfunksjon.
 • Sensorisk integrering/–persepsjon
 • Normalisering av enten økt muskelspenn (langsom tøyning av hoftemuskulatur) eller nedsatt muskelspenn.
 • Motvirker spasmer og spastisitet i muskulatur pga hestens varme.
 • Hesten utfordrer koordinasjon, muskelbevissthet, balanse, konsentrasjon og kroppsbevisstheten hos den enkelte.
 • Øvelse på orientering av rom, retning, avstander, tempo og oppmerksomhet.
 • Økt kroppskontroll og muskulatur i bekken, underekstremiteten og trunkus.Hvorfor velge ridning som behandling?

Ridning er en holistisk form for behandling, dvs at den påvirker mennesket både fysisk, psykisk og sosialt.


Hvem kan utføre dette?

Ridefysioterapi kan bare utøves av spesialutdannede fysioterapeuter som har tatt etterutdanning i ridefysioterapi.


Hva trenger jeg?

Før første ridetime må pasienten ha henvisning fra lege.Hesten i kroppsøvning:

Enkelte skoleelever, både friske og funksjonshemmede, kan ha problemer med å delta i kroppsøvingsundervisningen på skolen. Ridning kan være en positiv aktivitet for disse elevene som av en eller annen grunn faller utenfor ordinær kroppsøvings-undervisning.Ridning kan også stimulere deltakerne til:

 • hukommelse
 • planlegging
 • mot
 • mestring
 • fart
 • frihet
 • opplevelse
 • glede!!!


Psykologiske og sosiale effekter:

Hesten bidrar til at pasienten kan:

 • vise omsorg
 • oppleve fysisk kontakt
 • kjenne sin egen kropp
 • få utfordringer og styrke selvtilliten
 • få en følelse av mestring
 • oppleve kommunikasjon
 • oppleve kontroll
 • få bestemme, oppleve tålmodighet og forståelse
 • oppleve sosialt samvær
 • oppleve psykisk og fysisk velvære
 • få en venn som gir trygghet


Det er i tillegg verdifullt å oppleve å få en hobby som alle andre kan ha, selv om en sitter i rullestol. På hesteryggen er man likeverdig! Man kan dessuten få anledning til å komme seg ut i marka eller fjellet ved å ”låne” føttene til hesten. Det å kunne være med familien på tur i likhet med alle andre.

Ridestillingen og hestens bevegelser løser opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak er terapiridning suverent.

Behandling:

Hva er ridefysioterapi?


Ridefysioterapi er en enestående behandlingsform innenfor fysioterapi som går ut på å bruke hesten som virkemiddel.

Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen. Når den funksjonshemmede rir, er fysioterapeuten veileder for både hest og rytter.


Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren og gir rytteren 3000 impulser gjennom en halv time på hesteryggen.


Bevegelsene fra hesten forplanter seg til sentralnervesystemet og stimulerer til et mangfoldig bruk av muskulatur, koordinasjon og ikke minst balanse.Ridefysioterapi er en behandlingsform som gir rytteren krav på 30 behandlinger i året. Om noen ønsker å ha flere timer utover dette vil de bli påkrevd å betale ekstra for å dekke opp for trygdeandelen som faller bort etter 30 behandlinger.


Fysioterapeuten vil få tilskudd for å drive med ridefysioterapi, men fordi det er en litt mer kostbar behandlingsform enn den vanlige fysioterapibehandlingen som enkelte får dekket fra NAV, vil pasientene måtte ut med en egenbetaling som de ikke vil kunne føre på egenandelskortet over fysioterapi utgifter.


For spørsmål ta gjerne kontakt, eller gå til påmelding for ridefysioterapi her.


Kristin Foss Aune
Ridefysioterapeut
Mobil: 99441549
E-mail: kristin@fossaune.no