Påmelding til ridefysioterapi

 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg har lest, forstått og aksepterer vilkår for deltakelse i ridefysioterapi v. Foss Aune Gård.
 
 

* VILKÅR FOR DELTAKELSE I RIDEFYSIOTERAPI V.

FOSS AUNE GÅRD:

VIKTIG!!!

AVBESTILLING AV RIDETIME må skje 24 timer før (senest kl 16 dagen før), om ikke vil rytter motta GEBYR (kr 368,-). Folketrygdlovens paragraf 522.


VIKTIG!!!

Ved påmelding bindes rytter økonomisk til minimum ett semester på 15 ridetimer.

OPPSIGELSE TIL NESTE SEMESTER MÅ SKJE SKRIFTLIG VED ENDT SEMESTER.


Ved oppsigelse senere enn 30 dager før første ridetime belastes 50% av kursavgiften.

Ved avbestilling senere enn 14 dager før første ridetime belastes hele kursavgiften.


All ridning skjer på eget ansvar. Mange blir ridd i kun grime hos oss.


Pris pr.ridetime er kr 345,- i grupper og kr 490,- for 1-1 timer (pr. 01.06.2022) Denne betalingen dekkes IKKE av HELFO og går IKKE under FRIKORT 2.

Ridetimens varighet er 30 minutter. 15 minutter er beregnet til av- og påstigning.


Ved sykdom/uteblivelse refunderes ikke betaling. Alle har rett på gratis taxi eller kjøregodtgjørelse til timene.


Jeg samtykker i at gården sender ut informasjon/tilbud via SMS.


Alle må ha tegnet egen ulykkesforsikring, skriv hvilket firma denne er tegnet i. (bruk feltet ovenfor vilkår).


Jeg har lest og forstått "praktiske opplysninger" om ridefysioterapi på nettsiden.